Θήρα, η αρχαιοτέρα των επαρχιακών εφημερίδων

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΚΝΙΑΣ | Το Βήμα, ένθετο “Βιβλία”, Κυριακή 16 Ιουνίου 2002

Με τον υπότιτλό της η εφημερίδα «Θήρα» επαίρεται ως η αρχαιοτέρα των επαρχιακών εφημερίδων. Η «Θήρα» κυκλοφορούσε στη Σαντορίνη από το 1888 ως τα μέσα περίπου του 1926, με ενδιάμεσα διαλείμματα, ο δε ισχυρισμός ελέγχεται (τον συναντάμε και σε άλλα έντυπα, π.χ. στον «Εύριπο» της Χαλκίδας, που πρωτοκυκλοφόρησε το 1865). Στη βιβλιοθήκη του ΕΛΙΑ υπάρχει ένα φύλλο της εφημερίδας (έτος ΛΖ’, περίοδος Δ’, αρ. 432, 28 Ιανουαρίου 1926). Ως ιδιοκτήτης και διευθυντής αναφέρεται ο Λουκάς Β. Σιγάλας. Η «Θήρα» είναι δισέλιδη και τρίστηλη (διαστάσεις 43Χ29 εκ.) και η συνδρομή τιμάται 60 δρχ.

Το θέμα που κυριαρχεί και καταλαμβάνει περίπου τα τέσσερα πέμπτα της εφημερίδας είναι η δραστηριότητα του ηφαιστείου της Σαντορίνης, που ξεκίνησε με την έκρηξη της 11ης Αυγούστου 1925 και έμελλε να κρατήσει ως τις 31 Μαΐου 1926. Η πρώτη σελίδα είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στην περιγραφή του φαινομένου από τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Ι. Π. Δοανίδη (αναδημοσίευση από την αθηναϊκή «Εστία»): «Οι μύδροι εκσφενδονίζονται κατά χορούς. Επανειλημμένως μου έδωσαν την εντύπωσιν σμήνους πουλιών, το οποίον φεύγει τρομαγμένον προς μίαν διεύθυνσιν, εκείνην όπου τους δίδει το στόμα που τους εκσφενδονίζει… Την νύκτα είνε φανεραί φλόγες, κίτριναι, πράσιναι, κυαναί… Οχι σπανίως, όταν η έκρηξις είνε πολύ δυνατή, ο θόλος ανασηκώνεται εν όλω ή εν μέρει και νέα ρήγματα γεννώνται. Δηλαδή νέα στόματα, από τα οποία αναδίδονται με ορμήν τα ηφαιστειακά αναβλήματα. Την νύκτα το φαινόμενον είνε φαντασμαγορικόν. Ενθυμίζει σχεδόν Βυζαντινόν τρούλον». Κατά τα άλλα, η πρώτη σελίδα περιλαμβάνει έκκληση του Πανθηραϊκού Συνδέσμου προς τους «απανταχού Θηραίους» να ενισχύσουν την ανακαίνιση του Ιερού Ναού του Τιμίου Σταυρού Περίσσα.

Το εντυπωσιακό γεωλογικό φαινόμενο κυριαρχεί και στη δεύτερη σελίδα της εφημερίδας. Εκτός από το ρεπορτάζ με τον συναισθηματικό-πατριωτικό τίτλο «Το ηφαίστειόν μας» («το μόνον δυσάρεστον φαινόμενον είναι η βροχή της άμμου, ήτις απειλεί να φέρη ζημίας εις τα γεωργικά προϊόντα του τόπου, μάλιστα αν πέση κατά την άνοιξιν των αμπέλων»), δημοσιεύεται η Γεωλογική ιστορία της νήσου Θήρας (συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο, συνεχίζεται και στο επόμενο). Μόνον η δεξιά στήλη της δεύτερης σελίδας, με γενικό τίτλο «Ζητήματα και Ειδήσεις», είναι αφιερωμένη σε άλλα θέματα: Νέα διχοτόμησις χαρτονομίσματος, Αρχαιρεσίαι Λιμενικής Επιτροπής, Ακινησία προϊόντων, Ελάττωσις τιμής άρτου, Βάπτισις Οθωμανού κ.ο.κ. Στην είδηση με τίτλο «Εκλεκτοί γάμοι» διαβάζουμε: «Ετελέσθησαν εν Αθήναις οι γάμοι του κ. Αθανασίου Σμπαρούνη, διευθυντού των Αμέσων Φόρων παρά τω υπουργείω των Οικονομικών μετά της ευηγμένης και μεμορφωμένης δεσποινίδος Γεωργίας Μαρκεζίνη, θυγατρός του συμπολίτου ημών ρέκτου βιομηχάνου κ. Αντωνίου Μαρκεζίνη. Εις τους νεονύμφους ευχόμεθα ανθόσπαρτον τον συζυγικόν βίον».

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=46&ct=47&artId=126417&dt=16/06/2002#ixzz1Ey1sXe4y
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: