Αδιάλλακτος, όργανον των εν Κερκύρα αδιαλλάκτων Βασιλικών

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΚΝΙΑΣ | Το Βήμα, ένθετο “Βιβλία”, Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2002

Στο Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο βρίσκεται ένα φύλλο της εφημερίδας «Αδιάλλακτος», το αρ. 3 της 20ής Ιουλίου 1922. Οπως δηλώνεται απερίφραστα στον υπότιτλο, ο «Αδιάλλακτος» είναι όργανο των ακραιφνών βασιλοφρόνων της Κέρκυρας. Το κύριο άρθρο φέρει τίτλο «Ανάγκη ειλικρινείας». Αφού ο ανώνυμος συντάκτης αναλύει την πολιτική κατάσταση και τα δεινά που περνά η χώρα, για τα οποία ευθύνεται βεβαίως ο βενιζελισμός, και αφού υμνεί τον πρωθυπουργό Δ. Γούναρη ως άνθρωπο «ηθικώτατο» και με «άσπιλον τον χαρακτήρα», τον καλεί να παραιτηθεί. «Οφείλετε λοιπόν να παραχωρήσετε την θέσιν Σας εις εκείνον ο οποίος δεν θα διστάση εν ανάγκη να πατήση επάνω στα βρωμερά των βενιζελικών κορμιά, ο οποίος δεν θα διστάση να σπάση τα κεφάλια των και να ρίψη τα μυαλά των στους δρόμους που θα χρησιμεύσουν για φαΐ των σκύλων. Αυτή είναι η απαίτησις των αδιαλλάκτων».

Άλλο πρωτοσέλιδο άρθρο, πιο προσγειωμένο, με τίτλο «Το ξύλο», είναι γραμμένο με λιγότερη ρητορεία και περισσότερο πραγματισμό: «Ο Λαός απηύδησε και δέρνει. Καθ’ εκάστην αυθάδεις βενιζελικοί υβρίζοντες το καθεστώς δέρονται… Δέρνουν εκείνοι οίτινες εξορίσθησαν, απελάθησαν, εμαρτύρησαν… Δέρνουν και θα δέρνουν οι χιλιάδες συγγενείς των τυφεκισθέντων ελλήνων πολιτών… Δέρνουν οι έλληνες πολίται οι οποίοι εδεινοπάθησαν και εκινδύνευσαν να πεθάνουν εκ του αποκλεισμού… Δέρνει και θα δέρνη ο ελληνικός λαός, όστις… είδε παραβιαζομένην την εθνικήν ανεξαρτησίαν και αποδιωκόμενον τον Βασιλέα του… Δέρνει ο λαός διότι δεν θέλει να επανέλθη εις την Ελλάδα η Κρητική Βενιζελική Μπότα και Βράκα, η οποία του επίεζε την ψυχήν. Ολοι αυτοί δέρνουν και θα δέρνουν. Μόνο στο ευλογημένο αυτό νησί μας δεν ήρχισεν ακόμη το ξύλο…».

Ακολούθως προειδοποιούνται οι Κερκυραίοι βενιζελικοί να «υποταχθώσιν εις το νόμιμον καθεστώς» ή να μαζέψουν τα μπογαλάκια τους και να φύγουν, «καθόσον αλοίμονον αν αρχίση και εδώ το ξύλο το οποίο θα είναι άγριον και τρομακτικόν». Στη δεύτερη σελίδα, η στήλη που τιτλοφορείται «Διάφορα» καταπιάνεται με το ίδιο πρόβλημα αλλά σε πιο πρακτική βάση: πώς είναι δυνατόν βενιζελικοί να κατέχουν δημόσιες θέσεις και τι μπορεί να γίνει για να πάψει αυτό το όνειδος; «Ερωτώμεν τους κκ. πληρεξουσίους Κερκύρας: γνωρίζουν ναι ή όχι ότι ο επί βενιζελισμού οργιάσας, μέχρι βαθμού απιστεύτου, ο αποστείλας προς τον τότε Εφέτην κύριον Σκούφαν συλλυπητήρια διά την εκθρόνισιν του Βασιλέως Κωνσταντίνου Σταμάτιος Χυτήρης, ο τρομοκρατήσας ολόκληρον τον δικαστικόν κλάδον της Κερκύρας κατά την εποχήν εκείνην, διωρίσθη Ειρηνοδίκης Μεγάρων; Και πώς ανέχονται οι Πληρεξούσιοι Κερκύρας ένα τοιούτον σκανδαλώδη διορισμόν και δεν σηκώνονται οι τρίχες της κεφαλής των; Επί τούτου αναμένομεν την απάντησίν των».

Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=139612&ct=47&dt=13/01/2002#ixzz1EyUXVuTT
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: