Σύλλογος

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΚΝΙΑΣ | Το Βήμα, ένθετο “Βιβλία”, Κυριακή 11 Απριλίου 2004

Στη βιβλιοθήκη του ΕΛΙΑ φυλάσσονται δύο φύλλα της εφημερίδας Σύλλογος, της 15ης Οκτωβρίου 1888 και της 21ης Δεκεμβρίου του 1889. Ο Σύλλογος, που κυκλοφορούσε καθημερινά από τον Ιανουάριο του 1888 ως τον Μάρτιο του 1890, αποτελεί συνέχεια της επίσης καθημερινής έκδοσης με τίτλο Ο Πολιτικός Σύλλογος (στο ΕΛΙΑ φυλάσσεται το φύλλο αρ. 1, της 20ής Νοεμβρίου 1886). Πρόκειται για έκδοση ενός μάλλον πρόσκαιρου αντιτρικουπικού σχήματος, του εν Αθήναις Πολιτικού Συλλόγου, που στόχο είχε να αγωνισθή ερρωμένως υπερμαχών των απειλουμένων δικαιωμάτων του Λαού και ανακόπτων την απολυτόφρονα ορμήν του κυβερνώντος πρωθυπουργού (του Χαρίλαου Τρικούπη).

Από τα «ψιλά» της εφημερίδας σταχυολογούμε σχόλια και ειδησάρια που ξεπερνούν, τρόπον τινά, την επικαιρότητα της δεκαετίας του 1880. Στο φύλλο της 15ης Οκτωβρίου 1888, στη στήλη «Πάρεργα», διαβάζουμε ένα σχόλιο σχετικά με την κατάσταση των MME της εποχής, βασισμένο σε άρθρο μη κατονομαζομένης γαλλικής εφημερίδας: «Σήμερον αι τοιαύται εφημερίδες» λέγει ο Ριγώδ “είναι πραγματικώς όντα εφήμερα, γέμοντα δελτίων και δημοποιήσεων, μη αποτελούντα πλέον την κυριωτέραν εστίαν και τον πυρήνα της δημοσίας γνώμης. Σήμερον διεξέρχονται αυτές οι πλήστοι, όπως μάθωσι τα συμβάντα της προτεραίας, τα κοινωνικά σκάνδαλα, την κατάστασιν των χρηματιστηρίων”, προσθέτομεν δ’ ημείς: και την άφιξιν 14 σκύλων, οίτινες παίζουν πιάνο, καπνίζουν κ.λπ. Λοιπόν αι τοιαύται μικραί δεν είναι εφημερίδες, δεν αντιπροσωπεύουσιν εν τω έθνει ούτε την δημοσιογραφίαν ούτε την κοινήν γνώμην. Είναι γρηαίς, ψήνουσαι κάστανα εις την πυράν, και προσκαλούσαι μερικούς να φάγωσι και να ακούσωσι τα νέα της γειτονιάς ή, εν ελλείψει τοιούτων, παραμύθια».

Από την ίδια στήλη, τέλος, αντλούμε και το ακόλουθο απόσπασμα, με τίτλο Περίεργον έκθεμα, σχετικά με την προετοιμασία της Δ´ Ζαππείου Ολυμπιάδος: «Μεταξύ των εκτεθησομένων εν τη Εκθέσει πραγμάτων θα εκτεθή, ιστάμενον επί βάθρου, και έν των μελών της επί των Ολυμπίων επιτροπής, διά να βάλη εις περιέργειαν τους ανθρώπους πώς δύναταί τις να ζη εν Αθήναις μη έχων ούτε περιουσίαν, ούτε προσοδοφόρον επάγγελμα». Οι Ζάππειες Ολυμπιάδες οργανώνονταν από την Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, η οποία διαχειριζόταν το κληροδότημα του Ευαγγέλη Ζάππα, και προετοίμασαν το έδαφος για την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 1896. H Δ´ Ολυμπιάδα, προγραμματισμένη αρχικά για τον Οκτώβριο του 1887, αναβλήθηκε δύο φορές, προκειμένου να συμπέσει με την επέτειο των είκοσι πέντε ετών από την ανάρρηση του Γεωργίου A´ στον ελληνικό θρόνο και τα εγκαίνια του Ζαππείου Μεγάρου, που θα φιλοξενούσε και τη σχετική έκθεση. Τελικά, την τελευταία στιγμή, η Ολυμπιάδα ακυρώθηκε, καθώς δεν είχαν ολοκληρωθεί τα σχετικά έργα.

Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και πράγματα του παρόντος είναι, βεβαίως, εντελώς συμπτωματική.

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=46&ct=47&artid=141242&dt=11/04/2004#ixzz1EyAUQ9T6
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: